Önskat lånebelopp (20 000-400 000)       
OBS! Du som vill utöka ett befintligt lån hos oss, fyll endast i det belopp du vill utöka lånet med!
Önskad lånetid
Syfte
Önskar amorteringsfritt första året


Låntagare
Medlåntagare (krävs ej, men är en fördel)

Huvudlåntagare
Förnamn Efternamn Personnummer (ååmmdd-nnnn)
Telefon arbete Telefon bostad Mobiltelefon
E-postadress
Då vi kommer att kommunicera med dig via E-post måste du ange adressen korrekt.

Medborgarskap Civilstånd Antal barn att försörja
Månadslön före skatt
Anställningsform Arbetsgivare Anställd sedan (åååå-mm)

Boendeform Totala utgifter för boende/mån Adress sedan (åååå-mm)
Önskar teckna Låneförsäkring (rekommenderas för ökad trygghet) 
Utbetalning av lånet Återbetalning av lånet
Utbetalning sker endast till bankkonto Önskat betalningssätt

Kontoförande bank Kontoförande bank


Clearingnr och kontonummer Clearingnr och kontonummer


Kontot tillhör


Ange eventuell kampanjkod